Etusivu / Kyrönjoki – Cup / Kyrönjoki – Cup, säännöt

Kyrönjoki-cup säännöt

Kyrönjoki-cup koostuu Etelä-Pohjanmaan alueen metsästys- ja urheiluseurojen järjestämistä jousiammuntakilpailuista. Jokaista osakilpailua koskee ensisijaisesti sitä järjevävän seuran sille määrittelemät säännöt ja luokat. Näistä erillään sarjakilpailussa sijoittumista koskee sen omat säännöt ja luokat jotka sovelletaan osakilpailun tuloksista.

Yleiset cup säännöt:

1. Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on kielletty, paitsi ennakkoon annetuilla matkoilla. Katselukiikareiden käyttö on sallittua, elleivät ne sisällä edellä mainittua ominaisuutta.

2. Varsijousien, tai vastaavien kisko/lipas laitteiden käyttö on kielletty. (esim EK-archery whipshot tai Steambow Fenris)

3. Sarjakilpailussa sijoittumiseen vaaditaan vähintään kaksi osakilpailutulosta. Kaikki osakilpailuihin osallistuneet ovat automaatisesti sarjakilpailussa mukana, elleivät erikseen halua siitä jättäytyä.

4. Mikäli kilpailuluokassa ei ole sarjakilpailun päättyessä yhdelläkään kilpailijalla vaadittua määrää kilpailutuloksia (2kpl), jätetään luokka palkitsematta.

5. Yhdessä osakilpailussa on mahdollista saada sijoituspisteitä ainoastaan yhdessä kilpailuluokassa. Kilpailijan on ilmoitettava luokka ennen varsinaisen kilpailun alkua.

Esimerkki: osakilpailu itsessään voi sallia osallistumisen useampaan luokkaan samassa kilpailussa, mutta cup sijoituspisteitä voi saada vain yhdessä luokassa osakilpailua kohti ja kilpailijan täytyy valita luokka ennen kilpailun alkua.

Pisteiden lasku:

Sarjakilpailun lopputulokseen lasketaan kilpailijan neljän parhaan (mutta vähintään kahden) osakilpailun pisteet. Osakilpailussa jaetaan jokaisessa luokassa kymmenelle parhaalle sijoituspisteitä. Luokan voittaja saa 10 pistettä, toinen 9 pistettä, jne. Mikäli sarjakilpailun lopussa on useampi kilpailija tasatilanteessa, ratkaistaan ero ensisijaisesti ammuttamalla. Mikäli se ei ole käytännössä mahdollista, katsotaan kilpailijan osallistuminen useampaan kun vaadittavaan määrään osakilpailuja hänen eduksi.

Esimerkki: Kilpailijat A ja B ovat sarjakilpailun päätteeksi tasatilanteessa kun 4 parasta osakilpailua lasketaan yhteen. Kilpailija A osallistui neljään osakilpailuun, ja kilpailija B osallistui viiteen. Tässä tilanteessa kilpailija B:llä on korkeampi sijoitus.

Mikäli tämänkin jälkeen ollaan vielä tasatilanteessa, päättää Kyrönjoki-Cup:n toimikunta erityisjärjestelyistä.

Luokat:

Jokainen järjestävä seura pitää kilpailut haluamallaan tavalla, Kuitenkin lisäämällä tarvittaessa esim. Open-Luokan, että kaikki Kyrönjoki – Cup sääntöjä noudattavat kilpailijat pystyvät osallistumaan. Järjestävä seura supistaa luokat seuraaviksi:

Vaisto
Vaisto nuoret (13-15v)

Talja
Talja nuoret (13-15v)

Tähtäinjousi
Tähtäinjousi nuoret (13-15v)

Junnut (12v ja sitä nuoremmat kilpailevat samassa sarjassa välineestä riippumatta)

Luokkamääritykset:

Vaisto – kaikki vastakaari tai pitkäjouset
– Tähtäimen käyttö kielletty. Jousen rungossa, kaarissa tai jänteessä ei saa olla mitään merkkejä tai välineitä, joiden käyttö voidaan tulkita tähtäinlaitteeksi.
– Nuolihyllyn käyttö on sallittu.
– Mekaanisen laukaisulaitteen käyttäminen on kielletty.
– Jänteellä kiipeily, eli otepaikan vaihto suhteessa nokinpaikkaan ja näin ampumisen avustaminen eri etäisyyksille ammuttaessa on sallittu.

Talja – kaikki taljapyörillä varustetut jouset
– Kaikki tähtäimet ovat sallittuja, paitsi etäisyyttä mittaavat tähtäimet. (etäisyys mittarilliset tähtäimet)
– Tähtäimeen saa olla kiinnitettynä vesivaaka ja/tai ns. No-peep eli Retina Lock.
– Jyvien tai muiden tähtäinmerkkien määrää ei ole rajoitettu.
– Mikä tahansa laukaisutapa on sallittu.

Tähtäinjousi – kaikki, ei taljapyörillä varustetut jouset joissa on tähtäimeksi luokiteltava varuste
– Mekaanisen laukaisulaitteen käyttäminen on kielletty.
– Optisesti suurentavan tähtäimen käyttö on kielletty.
– Jänteeseen sijoitettavan takatähtäimen käyttö on kiellety.
– Etäisyyttä mittaavan tähtäimen käyttö on kielletty.